Dla dłużnika

Dane kontaktowe
i godziny pracy

Dlaczego KGPN się
ze mną kontaktuje?

Częste pytania

Mam zadłużenie obsługiwane
przez KGPN, co teraz?

Jeżeli otrzymałeś od nas wiadomość, zachęcamy do kontaktu.

KGPN Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 20
04-228 Warszawa

Telefony:
22-44-74-002
22-44-74-006
22-44-74-007
22-44-74-046
22-44-74-047
22-44-74-049

Email: kgpn@kgpn.pl

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 i w soboty w godzinach 8.00 – 16.00

Otrzymałeś od nas pismo, smsa, maila i nie wiesz dlaczego? Skontaktuj się z nami – wyjaśnimy.

Zawsze kontaktujemy się z jednego powodu. Zobowiązanie nie zostało spłacone w terminie, a naszym zadaniem jest polubowne doprowadzenie do jego uregulowania.
Prosimy o dokładne przeczytanie pisma lub maila. Precyzyjnie określamy w nich z czego wynika zadłużenie i jaka jest jego wysokość.

W każdym przypadku warto do nas zadzwonić lub się skontaktować inną drogą – wspólnie znajdzie najlepsza drogę wyjścia z zadłużenia.

1. Czy KGPN dolicza swoje koszty do zadłużenia?

Na etapie windykacji polubownej, czyli przed postępowaniem sądowym, wierzyciel ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych. KGPN, oprócz odsetek, nie dolicza żadnych kosztów windykacji.

Jeżeli zadłużenie nie zostanie spłacone na etapie polubownym, wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu. Uzyskany na drodze postępowania sądowego tytuł wykonawczy, może powiększyć dochodzoną kwotę o zasądzone koszty sądowe. Aby uniknąć dodatkowych wydatków, warto porozumieć się z nami w celu spłaty zadłużenia w dogodny sposób.

2. Czy KGPN jest legalnie działającą firmą?

Jeżeli masz wątpliwości, czy jesteśmy legalnie działającym podmiotem, możesz sprawdzić nas w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. W jaki sposób KGPN może się ze mną skontaktować?

Podstawową formą kontaktu firmy KGPN z osobą zadłużoną jest pisemne wezwanie do zapłaty. W każdej prowadzonej sprawie wysyłamy monit, w treści którego określamy szczegółowo z czego wynika zadłużenie, kwoty składające się na łączną sumę, wysokość odsetek oraz okres za jaki zostały naliczone, a także podajemy wszelkie dane potrzebne do dokonania spłaty zadłużenia.

Dodatkową formą kontaktu jaką stosujemy może być SMS, email oraz rozmowa telefoniczna, podczas której staramy się wspólnie znaleźć optymalną drogę do spłaty zobowiązania.

4. Jak spłacić zadłużenie?

Są dwa wyjścia z zadłużenia: spłata jednorazowa lub spłata w ratach.

Zadzwoń do nas, wspólnie wybierzemy najlepszą dla Ciebie formę spłaty.

5. Chcę spłacić dług, a nie mam danych do spłaty, co zrobić?

Jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, przeczytaj je dokładnie. W każdym piśmie podajemy z czego wynika zadłużenie, kwoty składające się na łączną sumę, wysokość odsetek oraz okres za jaki zostały naliczone, a także podajemy wszelkie dane potrzebne do dokonania spłaty zadłużenia. Jeśli otrzymałeś SMS lub email, który nie zawiera danych potrzebnych do dokonania wpłaty, skontaktuj się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną, w dogodny sposób prześlemy dane wierzyciela i numer rachunku bankowego.

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty? W jego treści są wszelkie informacje, które pomogą Ci zakończyć sprawę. Jeżeli nie kwestionujesz roszczenia i możesz je spłacić jednorazowo, postępuj zgodnie z naszymi wytycznymi.

Jeżeli nie możesz zapłacić całej kwoty od razu, skontaktuj się z nami, wspólnie wybierzemy najlepszą dla Ciebie formę spłaty

Jeśli kwestionujesz istnienie zobowiązania lub jego wysokość, również prosimy o kontakt. Postaramy się wyjaśnić podstawę roszczenia oraz rozwiać wszelkie wątpliwości.
Brak wpłaty i kontaktu z nami jest najgorszym wyjściem, w takim przypadku sprawa może zostać skierowana do sądu.