Windykacja polubowna

Proces windykacji polubownej ma na celu jak najszybsze odzyskanie należności. Obejmuje szeroki zakres działań m .in. E-mail, SMS, telefon, pismo. W zależności od specyfiki zadłużenia KGPN jako doświadczony partner biznesowy podchodzi indywidualnie do każdego Klienta, uwzględniając również jego potrzeby. Pozwala nam to na dobór odpowiednich procedur i narzędzi, które pozwolą w sposób szybki i skuteczny odzyskać należności.