Monitoring należności

Jest to wczesna i szybka forma odzyskania należności. Rozpoczęcie działań monitoringowych może rozpocząć się przed terminem płatności. Polega na prewencyjnych działaniach mających dopilnować terminowej spłaty zobowiązania. W przypadku braku spłaty w terminie ma na celu jak najszybsze dotarcie do kontrahenta i doprowadzenia do spłaty zobowiązania. Działania w ramach monitoringu należności cechują się bardzo wysoką skutecznością przy niskim nakładzie finansowym.