KGPN

Od czego się zaczęło?  

Historia firmy

KGPN Sp. z o.o. powstała w 2003 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w zakresie eksperckich usług zarządzania wierzytelnościami. KGPN współpracuje z największymi firmami na rynku wierzytelności zdobywając wiedzę i doświadczenie potrzebne do ciągłego i dynamicznego rozwoju, który spółka notuje od początku działalności.

W 2005 roku powstaje Kancelaria Prawna Maria Szewczyk Janicka i Wspólnicy S.K., która ma na celu uzupełnienie usług KGPN o windykacje sądową i egzekucję komorniczą, co gwarantuje dalszy i szybszy rozwój firmy. W roku 2007 zakupiony zostaje duży pakiet wierzytelności telekomunikacyjnych co pozwala na rozwój spółki w zakresie obrotu wierzytelnościami. W 2012 roku KGPN przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Misja i wizja

Nasze główne wartości

Misja KGPN

KGPN Sp. z o.o. dzięki unikalnemu „know-how” oraz doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat kreuje rozwiązania umożliwiające prowadzenie naszym kontrahentom bezpiecznego biznesu. Zgodnie z przepisami prawa oraz normami współżycia społecznego udrażniamy zatory płatnicze oraz ułatwiamy przepływy finansowe.

Wizja KGPN

Wizja KGPN Sp. z o.o. polega na prowadzeniu działań, które zagwarantują dynamiczny rozwój spółki w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Chcemy być gwarantem bezpieczeństwa i zaufania, jak również ekspertem w tym co robimy. Dążymy do stworzenia miejsca pracy dla ludzi otwartych na wyzwania  i chętnych do ciągłego rozwoju.

Referencje

Opinie naszych Klientów

Projekty unijne

Wdrożenie nowoczesnego systemy B2B

Władze Spółki

Michał Panasik
Prezes Zarządu

Marcin Kalisz
Członek Zarządu

Marcin Grudziński
Członek Zarządu

Piotr Smólski
Członek Zarządu